Wat is RTC?

REGIONAAL TECHNIEK CENTRUM

Het regionale bedrijfsleven (verenigd in het RTC) ziet grote kansen voor het versterken van de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs en daarmee voor het verder ontwikkelen van de bedrijvigheid in onze regio, met name op het gebied van de technische beroepen. Het RTC is een opleidingsorganisatie die opleidingen op VMBO- en MBO-niveau aanbiedt. Op een innovatieve manier bundelt het RTC opleidingen in de bedrijfstakken metaal, installatie- en electrotechniek, bouw, timmerindustrie en procestechniek. Leerlingen van het RTC gaan een dienstverband met het RTC aan. Tijdens dat dienstverband worden leerlingen op het RTC geschoold en gedetacheerd bij regionale aangesloten, erkende leerbedrijven. Het RTC komt voort uit een initiatief van de Industriële Koepel Hardenberg.

STERKE SAMENWERKING

Bedrijven in het Vechtdal kunnen zich aansluiten bij het RTC. Het bedrijfsleven
heeft behoefte aan lokale vakmensen. Door de opleidingen van het RTC is werken én opleiden in de regio mogelijk. Leerlingen worden allround opgeleid tot de vakmensen waar de bedrijven behoefte aan hebben. De leerlingen hebben een bredere startkwalificatie op de arbeidsmarkt. RTC zorgt zo niet alleen voor behoud en versterking van onderwijs in de regio Vechtdal, maar versterkt ook de regionale economie!

PRAKTIJKGERICHT

Het RTC neemt bedrijven de zorg voor kwalitatief hoogwaardige opleidingen uit handen. Leren in de praktijk door de combinatie van werken en het volgen van een vakopleiding. Twee dagen per week zijn de leerlingen bij het RTC voor praktische en theoretische scholing. Ze worden dan door middel van competentiegericht onderwijs praktisch en theoretisch opgeleid. De overige dagen werkt de leerling bij het leerbedrijf, waar hij of zij de vaardigheden verder kan ontwikkelen en praktijkervaring opdoet.