Speerpunten

Het RTC werkt samen met het Alfa-collega en heeft daarom veel raakvlakken op het gebied van strategisch beleid en speerpunten. Samen met het Alfa-college betrekken we belangrijke samenwerkingspartners bij de inhoud en vormgeving van ons onderwijs. Denk aan bedrijven en instellingen in de regio, scholen voor voortgezet onderwijs en HBO- instellingen.

Daarnaast ontwikkelen we vernieuwende opleidingstrajecten, waarbij de grenzen tussen VMBO, MBO en HBO en tussen onderwijs en bedrijfsleven in elkaar overvloeien. Het project RTC2020 en het provinciaal project Human Capital Agenda sluiten aan bij onze voortdurende wens om te vernieuwen en tevens naadloos bij de algemene speerpunten van het Alfa-college: Ondernemerschap, Energiezuinig en Zorg en Wonen.

Met de ondersteuning van de projecten RTC2020 en de Human Capital Agenda van de provincie Overijssel bouwen wij aan een nog breder RTC, waar mogelijk meer opleidingsmogelijkheden, meer niveaudifferentiatie, meer integratie tussen de diverse opleidingsstromen en een in overleg met het bedrijfsleven voortdurende actualisering van ons onderwijsaanbod.