De opleiding

Binnen de kaders van het competentiegericht opleiden wordt je zowel theoretisch als praktisch opgeleid tot monteur werktuigkundige installaties. Je volgt in het eerste jaar van de opleiding één dag theorie en één dag praktijkscholing op het RTC. De overige drie dagen werk je bij een door Kenteq erkend installatiebedrijf. In het tweede jaar van de opleiding volg je één dag per week theorie en werk je de overige vier dagen bij een bedrijf. Je leert veilig, milieubewust en klantvriendelijk te werken. Je sluit de opleiding af met een Proeve van Bekwaamheid in de installatiewerkplaats van het RTC.  

 

De vakonderdelen

  • Materiaalkennis
  • Gereedschapskennis
  • Waterinstallaties
  • Gasinstallaties
  • CV-installaties
  • Sanitair
  • Riolering
  • Rekenen
  • Taal
  • Beroepshouding

Meld je hier aan voor de opleiding >>