De opleiding

Binnen de kaders van het competentiegericht opleiden wordt je zowel theoretisch als praktisch opgeleid tot metselaar. Je volgt in het eerste jaar van de opleiding de ene week twee dagen theorie en drie dagen praktijkscholing op het RTC en in de volgende week werk je vijf dagen bij een bouw- of metselbedrijf, wat door Fundeon (voorlopig) erkend is als leerbedrijf. In het tweede jaar van de opleiding volg je één dag per week theorie en werk je de overige vier dagen bij een bouw- of metselbedrijf. Je leert veilig, milieubewust en klantvriendelijk te werken. Je maakt kennis met de diverse werkzaamheden, die een metselaar uitvoert. De opleiding is opgebouwd uit modules en elke module sluit je af met een praktijk- en een theorietoets. Je voert twee praktijktoetsen uit in de bouwwerkplaats van het RTC.

 

De vakonderdelen

  • Basismetselwerk
  • Schoonmetselwerk
  • Vuilmetselwerk
  • Lijmen lichte binnenwanden
  • Lijmen van kalkzandsteen
  • Voegwerk
  • Aanbrengen van onderdelen
  • Stelwerk

Meld je hier aan voor de opleiding >>