Vier keer per jaar gaan de leerlingen aan de slag met een techniekopdracht. Zij worden daarbij begeleid door vrijwilligers. Naast een financiële bijdrage van drie gemeenten en de scholen wordt het project gesponsord door het bedrijfsleven.

Op de meeste basisscholen is geen technieklokaal en om kinderen goede technische opdrachten te laten uitvoeren is een lokaal nodig waar ze kunnen solderen, zagen en boren. Zij worden daarbij begeleid door zo’n veertig vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn bijna allemaal gepensioneerd en afkomstig uit de technieksector.

Voor Winkler Prins zijn er belangrijke redenen om mee te doen aan het project: leerlingen enthousiast maken voor een opleiding in techniek en het verbeteren van de doorgaande leerlijn techniek in het  primair- en voortgezet onderwijs.