Scenarioplanning is een methode waarbij een bedrijf, stad of regio alle mogelijke ontwikkelingen in zijn omgeving scant, kijkt welke invloed die kunnen hebben op bedrijf, stad of regio en op basis daarvan enkele toekomstscenario’s maakt. Het gaat dus niet om het voorspellen van de toekomst, maar om een verkenning en bewustwording van wat mogelijkerwijs in de toekomst plaats gaat vinden. Johan Kasper heeft de bedrijven een methodiek geleerd om dit voor hun eigen bedrijf toe te passen.