Het college nam met veel belangstelling kennis van de goede ontwikkelingen bij het RTC. Na een intensief overleg, waarbij naast het project RTC2020 en het project Vierkant voor werk (project voor zij-instromers) ook het project Dubbele Certificering aan de orde kwam, werd het college rondgeleid door het RTC, waarbij duidelijk te zien was dat het RTC een kwaliteitslag aan het maken is. Aan het einde van de bijeenkomst sprak de voorzitter van het hoofdbestuur, dhr. Harm Dries, nogmaals zijn dank en waardering uit voor het feit dat de gemeente Hardenberg het RTC in moeilijke tijden heeft willen ondersteunen.