Nieuwsoverzicht
2021-01-13

Lockdown - corona update 13-01-2021

Lockdown - corona update 13-01-2021

In Nederland geldt sinds dinsdag 15 december 2020 een lockdown. Deze is op 12 januari jl verlengd tot 9 februari.De maatregelen, die volgen uit de lockdown, raken ook het RTC hoewel we niet tot sluiting hoeven over te gaan.

Het uitgangspunt van het RTC is, dat de opleidingen van de BBL-leerlingen zo min mogelijk vertraging oploopt en er minimale kans op verspreiding van het coronavirus zal zijn. We gaan hier op een zo verantwoord mogelijke manier mee om en in het RTC gelden de volgende regels en afspraken voor leerlingen en medewerker.

* Het aantal leerlingen, wat gelijktijdig in de werkplaats aanwezig is, zal gespreid worden. De praktijkinstructeurs maken hiervoor een planning. De tot nu toe gemaakte afspraken met jou blijven staan. Als er nieuwe afspraken gemaakt worden voor wat betreft praktijkinstructie of het voorbereiden of uitvoeren van PvB's zal je instructeur contact met je opnemen.  

* De basisregels blijven gelden en de praktijkinstructeurs zullen nog strakker gaan letten op het naleven hiervan. We noemen uitdrukkelijk het houden van 1,5 meter afstand en het "stukwassen van je handen".

* In de gemeenschappelijke ruimtes binnen het RTC (de kantine, de gangen, etc) is het dragen van een mondkapje al verplicht. Er kan van je gevraagd worden om ook in de werkplaats een mondkapje te dragen, als je je verplaatst. Dus als je bijvoorbeeld van de machine naar het magazijn loopt. Als je op een vaste plek aan het werk bent, hoef je geen mondkapje te dragen, mits je voldoende afstand houdt van andere leerlingen en instructeurs.

* Bij klachten, die kunnen duiden op besmetting met het corona-virus, blijf je je thuis en laat je je testen.

Het RTC is en blijft telefonisch bereikbaar met een minimale bezetting op de administratie. Deze informatie wordt zo vaak als nodig is, ge-update en verspreid onder onze leerlingen en medewerkers.