Plaatsing

Zodra de plaatsing van een leerling bij uw bedrijf definitief is, ontvangt u een bevestiging van plaatsing. Voor de dagen waarop een leerling daadwerkelijk bij het bedrijf werkt, brengt het RTC het bedrijf een tarief per uur in rekening. Dit tarief is gebaseerd op de (gemiddelde) loonkosten volgens CAO, beschikbare subsidies en fiscale maatregelen en mogelijkheden en de voortgang in de opleiding (stadium van de opleiding waarin de leerling zich bevindt).