Meerwaarde uw bedrijf

Opleiden via het RTC biedt de aangesloten leerbedrijven veel voordelen. Uw bedrijf is verzekerd van een kwalitatief hoogwaardige opleiding voor uw leerling. Deskundige theoriedocenten en praktijkopleiders laten alle opleidingsonderdelen aan bod komen. De BPV-begeleiding ligt in handen van het RTC, waarbij uw eigen praktijkopleiders met regelmaat contact hebben met de praktijkopleider van het RTC over de voortgang van de leerling.

In geval van ziekte of uitval van de leerling om andere redenen betaalt u enkel de gewerkte uren. De risico’s van het werkgeverschap liggen bij het RTC, evenals de verantwoordelijkheden die werkgevers hebben inzake verzuimbegeleiding en loonbetaling.

Het RTC draagt zorg voor de (volgens wet en CAO) verplicht gestelde Persoonlijke Beschermingsmiddelen, kleding, cursussen, etc.