Solicitatieprocedure

Wanneer een bedrijf een geschikte potentiele leerling voor het RTC heeft, verzoeken wij u deze te verwijzen naar deze site.

Zodra een potentiele leerling zich middels een aanmeldingsformulier (op papier of via de site) heeft aangemeld bij het RTC ontvangt hij eerst een ontvangstbevestiging van zijn aanmelding. Het is mogelijk op elk moment van het schooljaar in te stromen.

De potentiele leerling wordt uitgenodigd voor een sollicitatie en intakegesprek. Bij dit gesprek zijn aanwezig de praktijkbegeleider van het RTC en de vakdocent van het  ROC. Tijdens dit gesprek wordt uitdrukkelijk gevraagd naar  de motivatie voor de gekozen opleiding. Als de uitkomst van het sollicitatiegesprek positief is, wordt in overleg de startdatum van de opleiding vastgesteld. Deze startdatum is, als het een tussentijdse instroom betreft, afhankelijk van de plaatsingsmogelijkheden bij de aangesloten bedrijven. Als de sollicitant zelf een bedrijf heeft gevonden, neemt de praktijkbegeleider van het RTC contact op met het bedrijf  om de sollicitatie en de plaatsingsmogelijkheden te bespreken.

Het sollicitatiegesprek kan bij twijfel over de motivatie of het instroomniveau gevolgd worden door een proefweek of diagnostische week. In deze week krijgt de sollicitant een aantal theoretische en praktische opdrachten die rechtstreeks met de gekozen opleiding te maken hebben. Deze proefweek of diagnostische week maken deel uit van de sollicitatieprocedure.

Als de startdatum bekend is, wordt de leerling geïntroduceerd bij een aangesloten leerbedrijf voor plaatsing.